Alle collecties
Algemene instellingen
Bedrijfsprofielen afschermen
Bedrijfsprofielen afschermen

Je kunt per gebruiker bepalen tot welke bedrijfsprofielen deze toegang heeft. In dit artikel lees je in welke modules dat doorwerkt.

Jim Swarte avatar
Geschreven door Jim Swarte
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Als je meerdere bedrijfsentiteiten hebt kun je daarvoor meerdere bedrijfsprofielen aanmaken in Simplicate. Op die manier kun je vanuit één Simplicate-omgeving met meerdere bedrijven werken. Als je wilt voorkomen dat medewerkers informatie kunnen inzien van een ander bedrijf, kun je bedrijfsprofielen afschermen. In dit artikel lees je hoe dat moet en in welke modules het doorwerkt.

Als je meerdere bedrijfsprofielen in Simplicate hebt, kun je op de medewerker kaart in de HRM-module, onder het tabje Gebruiker, instellen tot welke bedrijfsprofielen zij toegang hebben.

Het afschermen van bedrijfsprofielen heeft geen invloed op de modules CRM en HRM. Alle relaties in het CRM en medewerkers in het HRM zijn dus gedeeld tussen de verschillende bedrijfsprofielen.

Het afschermen van de bedrijfsprofielen heeft wel invloed op de modules: Sales, Projecten en Facturen.

Sales

Een gebruiker kan geen salestrajecten zien van een bedrijfsprofiel waar hij/zij geen toegang toe heeft. Ook niet als de gebruiker is aangemerkt als salesverantwoordelijke of onderdeel is van het sales team.

Let op: via de CRM-module kunnen gebruikers wel zien welke salestrajecten er bestaan op een relatie, ze kunnen deze echter niet openen.

Projecten

Ook projecten kun je afschermen per bedrijfsprofiel. In principe kunnen gebruikers geen projecten zien van andere bedrijfsprofielen, tenzij ze projectleider of teamlid van het project zijn.

Let op: via de CRM-module is het wél mogelijk te zien welke diensten gekoppeld zijn aan een relatie.

Facturen

Gebruikers kunnen alleen conceptfacturen en facturen zien van de bedrijfsprofielen waar zij toegang toe hebben. Voor de regels bij Te factureren geldt hetzelfde als voor de projecten: als een gebruiker projectleider of teamlid is van een project van een ander bedrijfsprofiel, kunnen zij de regels van dit project ook zien.

Let op: het tabje Boekhouding wordt niet afgeschermd op basis van bedrijfsprofiel. Als een gebruiker toegang heeft tot dit tabje, kunnen ze hier dus de facturen van alle bedrijfsprofielen zien. Wil je dat ze geen toegang hebben tot het tabje Boekhouding? Vink dan in Instellingen > Account > Gebruikers, gebruikersgroepen en rechten het recht "Accountancy Apps" af onder het kopje Facturen.

Wil je alles weten over gebruikersrechten? Lees dan ons uitgebreide artikel over de gebruikersrechten per module.

Was dit een antwoord op uw vraag?