Ga naar Instellingen > Facturen > Algemene instellingen voor facturering. Vink 'Factureren aan afwijkende bedrijf/persoon' aan:

Vervolgens kan je op elk salestraject en op elk project een afwijkende debiteur selecteren: 

De factuur zal vervolgens automatisch klaar worden gezet op de afwijkende debiteur en na het versturen ook zichtbaar worden bij de facturen op de CRM-kaart van de afwijkende debiteur.

Heb je het antwoord gevonden?