Hieronder lichten we deze punten kort toe:

Corrigeren

In de formule, vermeld in de artikelen, wordt al aangegeven dat er rekening wordt gehouden met correcties om de ‘waarde declarabele uren’ te bepalen.

  • Correcties kunnen positief en negatief zijn op de waarde per uur

  • Correcties kunnen positief of negatief zijn op het aantal uur per registratie

  • Afboeken van een urenregel is ook een correctie

Wanneer je corrigeert op de waarde per uur heeft dit enkel effect op de waarde van declarabele uren, niet op het percentage van aantal declarabele uren (het aantal uur blijft immers declarabel, ze zijn alleen minder waard).

Hoe kan het dat mijn ‘declarabele uren’ afwijken van mijn waarde ‘gefactureerde uren’?

Goed om te weten dat uren op een vaste prijs en abonnementsdienst ook worden gezien als declarabele uren. Ook wanneer de uren over budget zijn, wordt dit als declarabel gezien. Om het goed te interpreteren is het dus belangrijk dat de uren die over budget van een vaste prijs / abonnement zijn geschreven, ook worden afgeboekt. Zo houd je de declarabiliteit op een waarde welke daadwerkelijk declarabel is.

Voorbeeld: Wanneer je 6000 euro aan uren schrijft op een vaste prijs van 5000 euro, dan is 1000 euro niet declarabel. Deze 1000 euro moet dus idealiter worden afgeboekt (gecorrigeerd).

Heb je het antwoord gevonden?