BI: Resultaat per project

Geeft inzicht in het resultaat van afgeronde projecten.

Harm-Jan Dijkhuis avatar
Geschreven door Harm-Jan Dijkhuis
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Door terug te kijken naar gesloten projecten, kun je goed lering trekken uit de gemaakte kosten en de waarde die dit heeft opgeleverd. Is er veel afgeboekt, of zijn er juiste medewerkers ingezet met een lagere kostprijs? Deze rapportage biedt inzicht.

Het overzicht is beschikbaar in zowel de percentages als in de waardes van het resultaat en bestaat uit de volgende KPI’s:

  • Resultaat verdeeld op einddatum

  • Resultaat per project

  • Resultaat per projectleider

Aandachtspunten vooraf

Let op: Er wordt gekeken naar de einddatum van de projecten. Dus: wanneer je een filter zet op 1 januari tot en met 31 maart dan haalt de rapportage de informatie van alle projecten die gesloten zijn en een einddatum hebben tussen 1 januari en 31 maart.

Let op: Het kan voorkomen dat er op een gesloten project nog gefactureerd moet worden. In deze rapportage gaan we er vanuit dat een project gesloten is als urenregistratie, kostenregistratie en facturatie is afgerond.

Opbouw Resultaat per projecten

De formule voor de berekening van het projectresultaat, is anders dan de formule van resultaat per medewerker of urensoort. Hier wordt namelijk gekeken naar wat daadwerkelijk gefactureerd is en wordt de inkoopwaarde van kosten ook meegenomen.

De hoofdformule voor het projectresultaat is:

Projectresultaat in %:

(Gefactureerd - (Kostprijs geschreven uren + Inkoopwaarde kosten)) / Gefactureerd * 100%

Projectresultaat in waarde:

Gefactureerd - (Kostprijs geschreven uren + Inkoopwaarde kosten)

Gefactureerd kijkt naar wat er daadwerkelijk is gefactureerd in dit project. Ongeacht of dit via een vaste prijs is, een abonnement of nacalculatie. De huidige stand wordt opgehaald van het gehele project. Hoeveel is de totale waarde gefactureerd?

Kostprijs geschreven uren kijkt naar de kostprijs van alle geschreven uren. Hierbij wordt gekeken naar het rooster dat actief is op de datum waar de uren op zijn geschreven in de agenda.

Stel: Medewerker heeft een rooster tot 31-12-2020 (kostprijs 50 euro per uur) en vanaf 01-01-2021 een nieuw rooster (kostprijs 55 euro per uur). Uren geschreven op een datum voor 01-01-2021 zullen dan gaan tegen 50 euro, ook al worden deze na 01-01-2021 geregistreerd.

Inkoopwaarde kosten kijkt naar de inkoopprijs die op de kostensoort wordt ingevuld. Er zijn verschillende kostensoorten binnen Simplicate, voor beide geldt een andere manier van opvoeren van de inkoopprijs.

Kosten met prijs per eenheid:

Bij het opvoeren van de dienst bepaal je de inkoopprijs voor kosten met een prijs per eenheid. Om de kosten te registreren vul je bijvoorbeeld een aantal kilometers in via Uren > Declaraties. De inkoopprijs zal vermenigvuldig worden met het aantal om tot de inkoopprijs van deze kosten te komen.

Overige kosten:

Ook is het mogelijk om kosten op te voeren zonder een prijs per eenheid. Bijvoorbeeld via Projectinkoop. Hierbij vul je handmatig of geautomatiseerd vanuit een inkoopkoppeling de inkoopwaarde van de kosten op de factuur in.

Met deze gegevens worden dus volgens de eerder genoemde formules bovenstaande rapportages berekend. Dit helpt je snel inzicht te krijgen in de projecten met een hoog projectresultaat en hoe projectleiders scoren.

Tip: De detailweergave helpt om snel de waardes in te zien waarmee gerekend wordt.

Was dit een antwoord op uw vraag?