Roosters

Maak gebruik van roosters in de HRM-module en krijg inzicht in uren, verlof, productiviteit, declarabiliteit & projectresultaat.

Inge Terpstra avatar
Geschreven door Inge Terpstra
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Nieuw rooster aanmaken

Per medewerker maak je een rooster aan via de knop 'Nieuw':

Bij het aanmaken van een rooster vul je het volgende in: 

 • De datum dat het rooster ingaat

 • De kostprijs van de medewerker

 • Het verkooptarief van de medewerker

 • Of de oneven en even weken afwijkend zijn 

Kostprijs

De kostprijs van een medewerker is het bedrag dat de medewerker het bedrijf kost per uur. Deze kosten omvatten meer dan alleen het loon van de medewerker. De meest voorkomende kosten zijn:

 • Brutoloon

 • Werknemersverzekering

 • Werkgever premies

 • Bijdrage zorgverzekeringswet

 • Vakantiegeld (8%)

 • Vakantiedagen

 • Pensioenfonds (aandeel werkgever variabel)

Maar wat hier bijvoorbeeld ook onder kan vallen is:

 • Een 13e maand

 • Opleidingskosten

 • Auto van de zaak

 • Laptop van de zaak

 • Etc. 

De kostprijs van een medewerker wordt gebruikt in de rapportage 'Projectresultaat'. Wil je het maximale uit de rapportage halen is het dus van belang de kostprijs bij al je medewerkers in te vullen.

Voorbeeld: wanneer een medewerker met een lagere kostprijs aan een project heeft gewerkt leidt dit tot een beter (financieel) resultaat dan wanneer een duurdere kracht hetzelfde werk in dezelfde tijd heeft gedaan.

Productiviteitstarget

Vul in het veld ‘Productiviteitstarget %’ een getal (zonder percentage teken) in voor de medewerker. De productiviteitstarget is alleen zichtbaar wanneer je gebruik maakt van ons Ultimate Efficiency pakket.

De productiviteitstarget van een medewerker wordt gebruikt in de rapportages ‘Waarde geplande taken per medewerker’ en 'declarabiliteit per medewerker' in de module: Business Intelligence.

Verkooptarief

Het verkooptarief van de medewerker hoeft alleen ingevuld te worden wanneer er gewerkt wordt met een uurtarief per medewerker. In Simplicate kun je namelijk kiezen voor 2 soorten uurtarieven. 

 • Uurtarief per urensoort: het type werk bepaalt het tarief

 • Uurtarief per medewerker: wie het werk verricht bepaald het tarief

Wanneer het tarief dus afhangt van de medewerker die het werk uitvoert, bijvoorbeeld junior of senior consultant, dan vul je hier het uurtarief in. Dit tarief is het verkooptarief per uur wat je doorberekend aan de klant. Hier kan je overigens per project nog wel weer van afwijken.

Rooster

Onder de kolommen ‘van’ en ‘tot’ kun je de begin- en eindtijd van de werkdag invoeren waarbij je ook rekening houdt met eventuele (lunch)pauzes. In de kolom ‘Uren’ vul je de werkelijke contracturen van de medewerker in.

Verschillende roosters

Het is mogelijk gebruik te maken van verschillende roosters voor een medewerker. Hierbij kan een begin- en einddatum van een rooster worden opgegeven. Wanneer een medewerker een verschillend rooster heeft op even of oneven weken kan dit aangegeven worden met het vinkje "Oneven en even weken afwijkend".

Het doel van roosters in Simplicate

 • Verlofregistratie
  Als een medewerker bijvoorbeeld in één keer 3 weken verlof aanvraagt, dan berekent Simplicate automatisch hoeveel verlofuren dit zijn voor de medewerker. 

 • Urenrapportage
  In de urenrapportage zie je per medewerker het aantal roosteruren. Op basis daarvan berekent Simplicate de beschikbare uren, de productiviteit & declarabiliteit (klik op de link voor meer informatie over de berekening):

 • Visueel inzicht in 'Registreren' (agenda-weergave)
  Je krijgt in de agenda-weergave onder het tabblad 'Registreren' een mooi overzicht van het weekrooster. Daarnaast zie je onderaan de agenda het aantal uren dat die dag 'gewerkt zou moeten worden'. Het aantal uren wordt onderaan de pagina in het rood weergegeven zo lang als dat er nog niet voldaan is aan het aantal uren.

Collectief nieuwe roosters aanmaken

Je kunt ook collectief (in één keer voor meerdere personen) nieuwe roosters aanmaken. Dit is handig wanneer je in één keer de kostprijs of het verkooptarief van meerdere medewerkers wil wijzigen. Voor meer informatie zie het artikel over collectief nieuwe roosters aanmaken.

Roosters verwijderen

Een rooster kun je verwijderen door in het overzicht te klikken op het rode kruisje. Hierbij is het enkel mogelijk om het bovenste rooster te verwijderen wanneer de einddatum hier van leeg is.

Wanneer je oudere roosters wil bewerken of verwijderen zul je eerst de nieuwere roosters moeten verwijderen door de einddatum leeg te maken en op het rode kruisje te klikken. De nieuwere roosters kun je later weer toevoegen om de roosters compleet te maken.

Wanneer je roosters gaat verwijderen, is het advies om een schermafbeelding te maken van de data, zodat je dit later weer gemakkelijk kan opbouwen.

Was dit een antwoord op uw vraag?