Stel een medewerker schrijft 20 uur in een week waar 40 uur verwacht werd volgens het rooster, dan is de volledigheid van schrijven 50%. Deze volledigheidspercentages worden weergegeven in de volgende KPI’s:

  • Volledigheid per week

  • Volledigheid per medewerker

  • Volledigheid per team

Tip: Kijk ook naar de detailweergave. Hier zie je met een oogopslag welke medewerker in welke weken wel/niet volledig geschreven heeft.

Was dit een antwoord op uw vraag?