Naast de tarieven en diensten zijn ook budgetten te indexeren. De opties voor het indexeren van budgetten zijn te vinden onder Instellingen > Projecten > Indexeren > Tabblad 'Dienstbudgetten'.

Indexeer altijd eerst de tarieven / diensten en vervolgens pas de budgetten om dubbel werk te voorkomen. Je kunt ervoor kiezen om te indexeren op basis van:

  • Budget herberekenen op basis van actuele tarieven
    Deze optie herberekent het totale budget op basis van de uurtarieven die op de dienst meegegeven zijn. Zorg dat voordat je dit doet, de uurtarieven geïndexeerd zijn om dubbel werk te voorkomen.

  • Budget met een percentage indexeren
    Deze optie indexeert de tarieven met een bepaald percentage, dit kan zowel een positief als negatief percentage zijn.

De indexatie betreft het totale budget dat op een dienst is meegegeven. Om het budget van een dienst te kunnen indexeren moeten er op de dienst geregistreerd kunnen worden. Dit betekent dat urenregistratie en/of kostenregistratie aan moet staan.

Was dit een antwoord op uw vraag?