De twee belangrijkste grootheden in deze rapportage zijn het onderhanden werk (OHW) en het projectresultaat. Het OHW weerspiegeld de te factureren waarde van werkzaamheden (geschreven uren). Het projectresultaat is het verschil tussen de omzet en kosten (uren en inkoop). 

Je vindt de Projectresultaat-rapportage via Projecten > Rapportage > Projectresultaat.

Peildatum en filters 

De rol van Begin- en einddatum van projecten

Voor het opstellen van deze rapportage spelen de begin- en einddatum van projecten een centrale rol. 

 • begindatum: Voor projecten aangemaakt voor productupdate #35 is deze datum standaard leeg. Voor projecten die zijn aangemaakt na productupdate #35 is de begindatum van het project standaard gelijk aan de datum dat het project is aangemaakt. De begindatum kan altijd nog  aangepast worden in de Algemene projectgegevens. 
 • einddatum: De einddatum is voor alle projecten standaard gelijk aan het moment van het sluiten van het project. Ook voor deze datum geldt dat deze altijd nog aangepast kan worden.

let op: Deze data bepalen niet of een project actief of gesloten is. Wanneer een project wordt gesloten dan wordt automatisch de einddatum gevuld met de datum van sluiten.

Peildatum

De geselecteerde datum toont alle onderliggende financiële gegevens van diensten met een datum  tot en met de peildatum, en alleen als de peildatum groter is begindatum en kleiner is dan einddatum. 

De geselecteerde datum toont alle onderliggende financiële gegevens van diensten met een datum  tot en met de peildatum, en alleen als de peildatum groter is begindatum en kleiner is dan einddatum.

Filters

-Huidige projectstatus
-Factuurmethode
-Mijn bedrijven
-Team
-Projectleider
-Diensten met of zonder OHW

De inhoud (per kolom) van de rapportage

Onderstaand vind je de kolommen terug die in de projectresultaat-rapportage zijn opgenomen, inclusief uitleg over de achterliggende formules: 

Uren | budget
Dit is het totaalbedrag van de gebudgetteerde uren. 

Uren | besteed
Dit is het totaalbedrag dat er aan zijn de uren zijn geschreven. 

Uren | gepland
Dit is het totaalbedrag aan uren die zijn gepland.

Uren | correcties
Dit is het totaalbedrag wat er is gecorrigeerd. 

Uren | restant budget
Dit bedrag geeft aan wat er nog aan budget resteert (uren budget - uren besteed - uren gepland - uren correctie). 

Inkoop | budget
Dit is het bedrag wat er aan inkoop is gebudgetteerd op de dienst. 

Inkoop | marge
Dit is het bedrag wat aan marge op de inkoop is ingesteld op de dienst. 

Inkoop | verkoopbudget
De gebudgetteerde verkoopwaarde van de inkoop.

Inkoop | besteed
Dit is het bedrag wat er aan inkoop is besteed. 

Inkoop | gerealiseerde marge
Dit is de marge van de inkoop op de daadwerkelijk verkochte dienst en niet de gebudgetteerde marge op een dienst. Let op: dit geldt enkel bij nacalculatie.

Inkoop | restant budget
Inkoopbudget - inkoop besteed.

Inkoop | gerealiseerde verkoopprijs

 • Nacalculatie: dit is wat er daadwerkelijk gefactureerd is.
 • Vaste prijs en abonnement: de bestede inkoop x de marge die is ingesteld op de dienst.

Huidige resultaat | Brutomarge
Gefactureerd - inkoop besteed.

Huidige resultaat | Kostprijs MDW
De kostprijs van de medewerker zoals ingevoerd in het actieve rooster in HRM.

Huidige resultaat | Projectresultaat
gefactureerd - Inkoop besteed - Kostprijs medewerkers

Omzet verwacht

Dit hangt af van de factuurmethode.

Nacalculatie: altijd de hoogste van budget en besteed

 • Als budget > besteed, dan is verwachte omzet is gelijk aan budget
 • Als besteed > budget, dan verwachte omzet is gelijk aan besteed 
 • Als budget = 0, dan is verwachte omzet altijd gelijk aan besteed  

Vaste prijs

 • Verwachte omzet is altijd gelijk aan de vaste prijs

Abonnement 

 • Als het abonnement geen einddatum heeft, dan is de verwachte omzet is nog niet bekend (je kunt namelijk nog niet berekenen wat je kunt verwachten)
 • Als de einddatum wel gevuld is, dan is de verwachte omzet gelijk aan wat  er is gefactureerd plus de uitkomst van de toekomstige cycli 

Omzet gefactureerd
Dit bedrag geeft aan wat er tot en met de peildatum is gefactureerd.

OHW
Dit is het onderhanden werk bedrag. Dit geeft aan wat je nog aan omzet kan verwachten (uren besteed + uren correcties + inkoop besteed - gefactureerde omzet).

Nacalculatie

 • Uren besteed + uren correcties + inkoop besteed - gefactureerde omzet.
 • *Er zijn in het geval van nacalculatie geen uitzondering op deze regel

Vaste prijs

 • Uren besteed + uren correcties + inkoop besteed - gefactureerde omzet
 • *OHW bij vaste prijs kan nooit groter zijn dan de nog Verwachte omzet.(=verkoopprijs - gefactureerd)
 • Als de vaste prijs volledig is gefactureerd en de totale waarde van de geschreven uren is groter dan, of gelijk aan het budget, dan is OHW per definitie = 0.

Abonnement

 • Uren besteed + uren correcties + inkoop besteed - gefactureerde omzet
 • OHW bij abonnement kan nooit groter zijn dan de (Verwachte omzet (=verkoopprijs) - gefactureerd)
 • Als verwachte omzet niet bekend is, dan geldt de normale OHW formule  (uren besteed + uren correcties + inkoop besteed - gefactureerde omzet
Heeft u het antwoord gevonden?