In de sales-instellingen kun je selecteren of er een offertenummer per sales traject of per offerte aangemaakt dient te worden. Ieder sales traject kan een of meerdere offertes hebben, afhankelijk van de instellingen krijgen deze dus een of meerdere nummers.

Je kunt voor de offertes die je verstuurt een eigen nummering hanteren.

Deze kun je wijzigen via Instellingen > Algemeen > Bedrijfsprofiel. Per bedrijfsprofiel kun je een aparte nummering hanteren. Klik het bedrijfsprofiel open waarvan je de nummering wilt wijzigen en ga vervolgens naar het tabblad ‘Offerte’:

Naast ‘Teller offertenummer’ kun je jouw voorkeur invullen. Helemaal aan de rechterkant wordt het voorbeeld hiervan getoond, zodat je direct kunt controleren hoe de nummering eruit komt te zien.

Je kunt naast ‘Volgend offertenummer’ het beginnummer van de eerste offerte instellen. Simplicate zal dan vanaf dit nummer beginnen te offreren. Vervolgens stel je in of iedere individuele offerte een uniek nummer dient te krijgen of dat dit per salestraject gedaan dient te worden.

In de projectinstellingen (Instellingen > Projecten > Algemene projectinstellingen) stel je in of het projectnummer automatisch overgenomen dient te worden van het salestraject.

Wanneer deze optie uitstaat of er als een project aangemaakt wordt zonder salestraject kan er zelf een projectnummer gekozen worden. Er zijn in dat geval verschillende opties om je projectnummering in te richten. 

Was dit een antwoord op uw vraag?