Projectnummers

Je kunt binnen Simplicate altijd zoeken op projectnamen. Mocht je ook graag met nummers willen werken dan kun je projectnummering activeren.

Jorike van Dijken avatar
Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer je gebruik maakt van een inkoopkoppeling zul je projectnummering moeten activeren. Zie deze artikelen voor meer informatie over de Exact inkoopkoppeling en de Twinfield inkoopkoppeling.

Projectnummers zijn te activeren via Instellingen > Projecten > Algemene projectinstellingen:

Wanneer je gebruik wilt maken van projectnummers heb je de keuze uit 3 opties:

1: Projectnummer automatisch overnemen van Sales (offertenummer):

Hiermee wordt het offertenummer vanuit het salestraject automatisch ingevuld als projectnummer. Hiervoor geldt dat er moet zijn ingesteld dat alle offertes binnen dezelfde salestrajecten dezelfde offertenummers hebben. En het werkt alleen wanneer je project aanmaakt door een salestraject op geaccepteerd te zetten en daarna te kiezen voor de actie: maak nieuw project aan. 

2: Vrij in te vullen projectnummers:

Met deze optie kun je elk projectnummer invullen die je wil. 

Let op: indien projectinkoop in combinatie met een boekhoudkoppeling wordt gebruikt, kijk dan goed of de nummering overgenomen kan worden naar je boekhoudpakket. 

Bij het aanmaken van een nieuw project kun je gelijk een projectnummer toevoegen:

Simplicate toont hier direct het laatst toegevoegde projectnummer dat is aangemaakt op een nieuw project. Wanneer het eerstvolgende nummer toch in gebruik is (doordat je deze op een ander project hebt gebruikt) dan krijg je hiervan een melding. Je kunt het nummer ophogen totdat je een uniek nummer hebt ingevoerd, pas dan kun je het nummer opslaan. 

3: Automatische projectnummers (tellers op bedrijfsprofiel):

Met deze optie laat je Simplicate een projectnummer invullen uit een vooraf ingestelde teller. Wanneer je deze optie kiest, kun je op het hoofdbedrijfsprofiel de teller instellen die standaard geldt voor alle bedrijfsprofielen. Je hebt echter per bedrijfsprofiel de mogelijkheid om een aparte teller in te stellen:

De teller is opgebouwd uit: 

Vaste voorloop:
Een vaste voorloop is een zelf te bepalen tekst of combinatie van cijfers en letters die voor het projectnummer wordt geplaatst. Deze vaste voorloop wordt voor de teller geplaatst en loopt dus niet op, 

Voorloop:

Een voorloop is een standaard reeks bestaande uit één of meerdere  letters en/of cijfers die voor de echte cijferreeks van het project wordt geplaatst. Wanneer je instelt dat de voorloop een jaartal is, dan zal het projectnummer in het volgende jaar opnieuw beginnen. De andere voorloop opties zijn:

  • Eerste 3 of 4 letters van een relatienaam met of zonder "-" erachter.

  • Het relatienummer met of zonder "-" van de aan het project gekoppelde relatie (bedrijf/persoon).

Aantal cijfers: 

Hiermee geef je aan uit hoeveel cijfers het projectnummer bestaat. Dit aantal is exclusief het aantal cijfers dat eventueel onderdeel is van de voorloop. 

Volgend projectnummer: 

Je ziet hier het volgende projectnummer zoals volgt uit de hiervoor genoemde instellingen. Dit volgende projectnummer kan je ook aanpassen zodat het bijvoorbeeld aansluit op een bestaande reeks van projectnummers die je buiten Simplicate hebt gemaakt.

Let op: indien projectinkoop in combinatie met een boekhoudkoppeling wordt gebruikt, kijk dan goed of de nummering overgenomen kan worden naar je boekhoudpakket.

Dienstnummers

Als je reeds gebruik maakt van projectnummers is het tevens mogelijk de diensten die onder een project vallen een nummer te geven. Dit stel je ook in via Instellingen > Projecten > Algemene projectinstellingen. Het projectnummer zal als prefix voor het dienstnummer gebruikt worden.

Dienstnummers worden alleen in Simplicate zelf weergegeven. Ze worden niet op facturen geplaatst.

Was dit een antwoord op uw vraag?