Elke stap in het salesproces kun je in Simplicate aanmaken als voortgang.

Een voorbeeld van voortgangen binnen een sales proces:

  • Kennis gemaakt

  • Voorstel

  • Presenteren

  • Onderhandeling

  • Deal

Naast het definiëren van de voortgangen in het salesproces, is het ook slim om van tevoren te bepalen welke scoringskans van toepassing is op de desbetreffende voortgang. De voortgang koppel je via de instellingen vervolgens aan een scoringskans, waardoor de percentages altijd automatisch gevuld worden in een salestraject.

Zoals de term ‘voortgang’ aangeeft, zijn dit alleen de stappen die een gebruikelijk succesvol salesproces kent. Standaard worden hier de opties geaccepteerd en afgewezen bij aangegeven. Wanneer je deze selecteert, wordt het salestraject ook daadwerkelijk omgezet van 'open' naar 'geaccepteerd' of 'afgewezen'. 

Aanmaken en wijzigen van stappen in de voortgang

De stappen in de voortgang met de bijbehorende scoringskansen kunnen aangemaakt en gewijzigd worden via Instellingen > Sales > Voortgang:

Er staat een aantal standaard voortgangen ingesteld, deze voortgangen kun je wijzigen, verwijderen of je kunt nieuwe toevoegen. Je kunt elke voortgang een kleur geven, zodat je binnen Sales eenvoudig de voortgang kan onderscheiden!

Was dit een antwoord op uw vraag?