Voorbeeld

Je gaat een website bouwen voor een klant. Deze website gaat gefactureerd worden voor in totaal € 15.000. Om dit te realiseren, ga je met je team aan de slag met zowel een ontwerp een concept en development. 

Je kunt er nu voor kiezen één dienst genaamd 'Website' aan te maken. Op je offerte en factuur zal worden getoond dat je een website levert ter waarde van € 15.000. In dit geval zijn ontwerp, concept en development 'urensoorten'. Urensoorten worden niet standaard op de offerte en de factuur getoond.

Op jouw offerte kun je er nog voor kiezen om de gebudgetteerde urensoorten te tonen, maar op de factuur worden deze niet getoond. (Indien je de dienst factureert op basis van 'nacalculatie' is het wel mogelijk de geregistreerde uren te tonen op de factuur).


Blijkt de klant graag een specifiekere factuur te ontvangen, dan dien je ontwerp, concept en development als diensten op te voeren. Je maakt van 'Ontwerp' in dat geval een standaard dienst aan in de Instellingen van Simplicate en je hangt daar bijvoorbeeld de urensoort 'ontwerp' onder.

Wanneer je jouw standaard diensten inricht en jouw urensoorten bepaalt is het belangrijk dat je over de volgende zaken goed nadenkt:

  • Hoe moeten mijn diensten getoond worden op offertes en facturen?

  • Welke inzichten zijn belangrijk: zo wordt omzet gespecificeerd naar standaard diensten, niet naar urensoorten.

  • Tot in welk detail moeten medewerkers uren gaan registeren? Ze dienen bij het 'schrijven' van uren altijd een urensoort te kiezen.

Wanneer je start met Simplicate helpen we je graag met de inrichting van de software middels Onboarding. Tijdens de onboarding bepaal je samen met onze Business Consultant hoe je zo efficiënt mogelijk gebruik kunt maken van Simplicate.

Was dit een antwoord op uw vraag?