Een workflow stuurt een proces waarin medewerkers in een vaste volgorde taken oppakken.

Bij het maken van een workflow bepaal je allereerst welke taken onderdeel uitmaken van het proces. Per taak bepaal je de acties die hierop ondernomen kunnen worden en wat op basis van deze acties de vervolgtaken zijn. 

We adviseren om dit proces, voordat je een workflow in Simplicate bouwt, eerst volledig op papier (of een flowchart etc.) uit te schrijven.

Workflows aanmaken

Voor het toevoegen of wijzigen van een workflow in Simplicate, ga je naar Instellingen > Algemeen > Workflows. Klik op + Nieuw om een nieuwe workflow aan te maken, of klik op een bestaande workflow om deze aan te passen.

In dit overzicht is ook zichtbaar hoe vaak een workflow gestart is en hoe veel workflows nog niet zijn afgerond.

Elke workflow bevat een naam en toelichting. Dit zie je terug in het overzicht met alle workflows wanneer je een nieuwe aan wilt maken:

Je kunt de workflow in een workflowgroep zetten. Dit betekent dat je in het overzicht van alle workflows de workflows 'groepeert'. 

Wanneer een workflow niet langer gebruikt wordt, dan kun je de workflow het beste blokkeren. Het verwijderen van een workflow is alleen mogelijk wanneer deze nog nooit is gebruikt, omdat er anders historie is opgebouwd die je niet kunt verwijderen. 

De workflow editor

In de workflow editor wordt de daadwerkelijke workflow gebouwd. Een workflow bestaat altijd uit 2 onderdelen, namelijk: taken & acties.

Taken zijn werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd (de letterlijke taak). Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van een offerte, het terugbellen van een klant etc. 

Met een actie geef je vervolgens aan of en hoe een taak is uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de optie of een offerte wel of niet is goedgekeurd, is de klant teruggebeld, of was de klant niet bereikbaar? 

Je hebt dus altijd een taak met daarop één of meerdere acties (het is altijd een OF keuze, dus OF de ene actie OF de andere actie). Aan een actie koppel je vervolgens weer een (vervolg)taak. En zo kun je een heel simpel tot super uitgebreid proces in een workflow bouwen. 

Taken

Bij elke taak stel je de volgende gegevens in: 

 • De omschrijving van de taak
  Wees hier zo duidelijk en simpel mogelijk.

 • Normtijd voor deze taak
  Hoeveel tijd (uren) geef je voor het uitvoeren van de taak? De tijd start op het moment dat de taak bij iemand komt te 'hangen'. 

 • E-mail naar medewerker
  Wanneer je dit aanvinkt, ontvang de medewerker een e-mailnotificatie op het moment dat de taak bij diegene komt te 'hangen'.

 • Selecteer medewerker voor deze taak
  Als een taak altijd bij dezelfde medewerker(s) terecht moet komen, dan kun je bij 'Selecteer medewerker voor deze taak' hier één of meerdere medewerkers of rollen selecteren. Op dat moment hoef je dit dus nooit meer handmatig te selecteren.

 • Verander medewerker
  Op basis van 'Selecteer medewerker voor deze taak' kun je middels dit vinkje het wel of niet mogelijk maken om hier vanaf te wijken. Als je dit vinkje aanzet, dan kun je hier dus wel van afwijken.

 • Taak overdraagbaar
  Wanneer een taak bij iemand 'hangt', kan je middels deze instelling het mogelijk maken om de taak alsnog aan iemand anders over te dragen.

Acties

Aan een taak koppel je vervolgens één of meerdere acties, waarbij je het volgende instelt:

 • De omschrijving van de actie
  Wees hier zo duidelijk en simpel mogelijk.

 • Reactie verplicht
  Wanneer je dit vinkje aanzet, verplicht je een medewerker een reactie te geven, wanneer diegene een actie wil afronden (bijvoorbeeld de reden van het afkeuren van een offerte).

 • Kleur actieknop
  Denk bijvoorbeeld aan de kleur groen wanneer de actie positief is en rood wanneer de actie minder positief is.

 • Vervolgtaak
  Welke taak wil je selecteren als vervolg? Kortom: wat moet er nu gedaan worden? Let op: maak de taak die je als vervolgtaak wilt selecteren wel eerst aan, anders kun je hier die vervolgtaak niet selecteren.

Rechten

Ga, na het aanmaken van een workflow, naar Instellingen > Account > Gebruikers, gebruikersgroepen en rechten om te bepalen wie welke workflows mag gebruiken en/of verwijderen.

Je kunt daarnaast via Instellingen > Account > Gebruikers, gebruikersgroepen en rechten deze weg ook bepalen of een medewerker alleen zijn eigen taken in mag zien, of ook die van zijn of haar collega's. 

Heeft u het antwoord gevonden?