Alle collecties
Projecten
Werken in Projecten
Het verschil tussen een abonnement en een vaste prijs in termijnen
Het verschil tussen een abonnement en een vaste prijs in termijnen

Vaste werkzaamheden kunnen op meerdere manieren gefactureerd worden. We zetten de verschillen voor je op een rij.

Wessel Bennink avatar
Geschreven door Wessel Bennink
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Dit artikel gaat in op de mogelijkheden die je hebt om periodiek, bijvoorbeeld per maand of kwartaal, een vast bedrag in rekening te brengen voor bepaalde werkzaamheden.


De verschillende factuurmethodes

Binnen Simplicate stel je per dienst in hoe de werkzaamheden in rekening gebracht moeten worden. Per dienst kun je kiezen uit nacalculatie, abonnement of vaste prijs. Bij een vaste prijs is het mogelijk deze in termijnen te factureren.

In dit artikel wordt het verschil uiteengezet tussen het gebruik van een abonnement en een vaste prijs in termijnen.

Voorbeeld: je rekent 1200 euro per jaar voor het uitvoeren van een aantal werkzaamheden en stuurt elk kwartaal een factuur van 300 euro. Dan kun je kiezen voor:

 • Een abonnement van 300 euro met een cyclus van een kwartaal. Of:

 • Een vaste prijs van 1200 euro, verdeeld over vier termijnen.

Het is belangrijk om de verschillen goed helder te hebben, zodat je de juiste keuze maakt bij het gebruik van Simplicate.


Abonnement

Een abonnement maakt altijd gebruik van een cyclus: maand, kwartaal, halfjaar, of jaar. Elke cyclus wordt het ingestelde periodieke bedrag klaargezet bij facturatie en de periode vermeldt op de factuur waar het bedrag betrekking op heeft.

Een abonnement heeft altijd een looptijd: een startmoment en eventueel een einddatum. Is er geen einddatum, dan blijft het abonnement doorlopen. Bij een abonnement is een einddatum niet vereist, en zou je deze ook door kunnen laten lopen als er geen afspraak met je klant gemaakt is over een einde.

Belangrijke eigenschap van een abonnement is dat elke cyclus (periode) het budget wordt opgehoogd. Het budget wordt bij aanvang van elke cyclus toegevoegd aan het reeds bestaande budget.

In onderstaand voorbeeld zie je de situatie in kwartaal 2: Er is een budget van 300 euro (3 uur x een uurtarief van 100 euro) ingestelde op de dienst per cyclus. In het tweede kwartaal is dus 2 x 300 euro aanbudget vrijgegeven. Uiteindelijk zal in kwartaal 4 het volledige budget beschikbaar zijn.

Een abonnement is het meest geschikt voor werkzaamheden die periodiek plaatsvinden. Hiermee zie je gedurende het jaar of de besteding van uren in lijn ligt met het afgesproken bedrag.

Het wordt ook gebruikt voor standaard 'pakketten', met daarin jaarlijkse werkzaamheden in een aanbod. Houd er dan wel rekening mee dat je de verschillende werkzaamheden als urensoorten onder één dienst laat vallen. Daarbij stel je (optioneel) de uren budgetten ook per cyclus in.

Als je over de hele looptijd (1 jaar) van het abonnement een budget hebt van totaal 12 uur, moet je bij een kwartaal cyclus een budget instellen van 3 uur (per cyclus).

Voordelen:

 • Sterk geautomatiseerd proces

 • Meest geschikt voor werkzaamheden die periodiek plaatsvinden

 • Tussentijds signaleren of periodieke werkzaamheden uit de pas lopen

Nadelen:

 • Budgetten stel je in per cyclus (jaarbudgetten deel je door het aantal cycli in 1 jaar).

 • Bij jaarpakketten plaats je alle urensoorten onder één dienst, bijvoorbeeld: Pakket ZPP'er.

 • De omzet wordt verzameld per dienst + de bijbehorende omzetgroep en niet gesplitst per activiteit.


Vaste prijs in termijnen

Termijnen zijn deelbetalingen die betrekking hebben op één of meerdere diensten. Je stelt per dienst eerst een vaste prijs in en geeft vervolgens aan dat je dit bedrag in termijnen wilt factureren. Hiermee kun je één verzamel regel op de factuur plaatsen, waarbij de omzet verdeeld wordt over de betreffende dienst(en).

Bij het aanmaken van termijnplannen heb je keuze uit de volgende intervallen:

 • 1 week

 • 2 weken

 • 3 weken

 • 4 weken

 • 1 maand

 • 2 maanden

 • 3 maanden

De omschrijving die je invult als termijnregel is volledig vrij. Deze kan bij het aanmaken van de termijnen automatisch opgebouwd worden, bijvoorbeeld met de kwartaal of maand vermelding.

Belangrijke verschil met een abonnement is dat het budget direct in zijn geheel beschikbaar is, dus niet afhankelijk van het aantal gefactureerde periodes. In januari zie je al het volledige jaarbudget. Doordat het volledige budget direct beschikbaar is, kun je dit gebruiken alvast taken te gaan plannen in de toekomst met de capaciteitsplanning.

In onderstaand voorbeeld zie je per dienst een afgesproken prijs (per jaar). Deze twee diensten kunnen gecombineerd in termijnen in een termijnplan gefactureerd worden.

Voordelen:

 • Budgetten stel je per jaar in, dus niet per cyclus

 • Budget versus besteding kun je uitgesplitst per dienst monitoren

 • De omzet wordt per dienst + bijbehorende omzetgroep gerapporteerd

Nadelen:

 • Iets meer handelingen om de termijnen klaar te zetten. Dit kan echter ook collectief

 • Het jaarbedrag moet verdeeld worden over meerdere diensten. Is niet verplicht (je kunt ook één dienst aanmaken en deze in termijnen factureren, maar dan wordt de omzet ook verzameld)


Samengevat de verschillen op een rij

Abonnement

Vaste prijs in termijnen

Budget

Per cyclus (bijv. kwartaal)

Direct volledig beschikbaar

Periodevermelding op factuur

Automatisch

Via vrije omschrijving op termijnregel

Meerdere diensten tot een factuurregel te bundelen

Nee

Ja

Omzetrapportage

Per dienst

Per dienst

OHW in Projectresultaat

Afgegrensd per abonnement dienst

Afgegrensd per vaste prijs dienst

Toelichting op dienst zichtbaar op factuur

Ja, optioneel

Nee, deze wordt door termijnregel overruled

Zichtbaar in omzetprognose

Ja

Ja

Zichtbaar in abonnementsrapportage

Ja

Nee

Direct klaarzetten als conceptfactuur

Ja

Nee

Twijfel je toch nog over de keuze tussen een abonnement of een vaste prijs in termijnen Mail naar [email protected] of bel ons via 088-5200 500 voor extra advies en antwoord op je vragen.

Was dit een antwoord op uw vraag?