Alle collecties
Projecten
Werken in Projecten
Berekening: 'Gelijktijdig factureren met'
Berekening: 'Gelijktijdig factureren met'

In dit artikel lees je hoe abonnementsfacturen worden berekend wanneer je ervoor kiest om abonnementsdiensten gelijktijdig te factureren.

Rienk Bouma avatar
Geschreven door Rienk Bouma
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer je een abonnementsdienst hebt aangemaakt, heb je de mogelijkheid om dit abonnement gelijktijdig te factureren met een andere abonnementsdienst binnen hetzelfde project. Bij de betreffende dienst ga je naar Acties > Bewerken > Gelijktijdig factureren met:

Het is afhankelijk van de instellingen van je abonnementen en de startdag van de abonnements-cylcus, wat de invloed van ‘Gelijktijdig factureren met’ is op de periode die gefactureerd wordt en wanneer dit bedrag gereed is om te factureren.

Alles over de instellingen van de abonnementen lees je in het onderstaande artikel:

Abonnementen factureren op de eerste dag van de cyclus: ‘Ja’

Wanneer je ‘Ja’ voor deze instelling hebt gekozen, en je gaat abonnementen gelijktijdig factureren, heeft dit geen andere gevolgen voor je abonnementsdienst en het bedrag dat per cyclus in rekening wordt gebracht. De dienst wordt immers toch altijd op de eerste dag van de cyclus klaargezet voor facturatie, en voor de ‘gebroken’ periode wordt het juiste termijnbedrag berekend.

Abonnementen factureren op de eerste dag van de cyclus: ‘Nee’

Factuurcyclus: ‘Vooraf’

Wanneer je voor deze instellingen hebt gekozen, en je gaat abonnementen gelijktijdig factureren, heeft dit invloed op wanneer deze diensten op de conceptfactuur komen, en hoe het abonnementsbedrag voor die periode wordt berekend. Ook is de startdag van de cyclus hier op van invloed.

Voorbeeld:

Een abonnementsdienst (met de cyclus van een maand) noemen we Cyclus 1. Deze dienst heeft als begindatum 1 oktober. Deze dienst wil je gelijktijdig gaan factureren met de abonnementsdienst Cyclus 2. Deze heeft als startdatum 14 september. Cyclus 1, krijgt dan een nieuwe startdatum van de cyclus, die gelijk is aan die van de dienst Cyclus 2.

Cyclus 2 is al gefactureerd voor de periode 14 september - 13 oktober. Voor de dienst Cyclus 1 geldt dat er een abonnementsbedrag te factureren is, voor de periode 1 oktober - 13 oktober. Er wordt namelijk vooraf gefactureerd en er wordt gelijktijdig gefactureerd met Cyclus 2.

Na deze gebroken periode wordt Cyclus 1 gefactureerd over dezelfde periode als Cyclus 2, totdat de dienst eindigt. Dan wordt er weer over de gebroken periode een abonnementsbedrag berekend.

Factuurcyclus: ‘Achteraf’

Voorbeeld:

Een abonnementsdienst (met de cyclus van een maand) noemen we weer Cyclus 1. Deze dienst heeft als begindatum 1 september. Deze dienst wil je gelijktijdig gaan factureren met de abonnementsdienst Cyclus 2. Deze heeft als startdatum 14 september. Cyclus 1, krijgt dan een nieuwe startdatum van de cyclus, die gelijk is aan die van de dienst Cyclus 2.

Cyclus 1 is al achteraf gefactureerd voor de periode 1 september - 30 september. Voor de dienst Cyclus 2 geldt dat er een abonnementsbedrag te factureren is, voor de periode 14 september - 30 september. Na deze gebroken periode wordt Cyclus 2 gefactureerd over dezelfde periode als Cyclus 1, totdat de dienst eindigt. Dan wordt er weer over de gebroken periode een abonnementsbedrag berekend.

Let op: Je kan abonnementsdiensten niet gelijktijdig factureren met abonnementsdiensten die een latere startdatum van de cyclus hebben. Je kan bijvoorbeeld een dienst met de startdatum 1 september niet gelijktijdig factureren met een dienst met de startdatum van 14 september. Andersom kan dit dus wel, een abonnementsdienst met een startdatum van 14 september kun je gelijktijdig factureren met een abonnementsdienst met een startdatum van 1 september.

Was dit een antwoord op uw vraag?