In dit laatste kwartaal van het jaar kijken veel bedrijven terug op hun resultaten. Welke projecten waren succesvol? Van welke projecten kunnen we leren? Aan de vooravond van het nieuwe jaar kun je alvast de nodige voorbereidingen treffen om in 2022 een vliegende start te maken.

We geven je een aantal tips die je hierbij helpen. Mis je een belangrijke tip? Geef het door, dan nemen we die de volgende keer mee!

Tip 1: indexeer je tarieven

Veel bedrijven passen hun tarieven op 1 januari aan, zodat ze de nieuwe prijzen direct mee kunnen nemen in hun nieuwe boekjaar. In Simplicate zijn de volgende opties beschikbaar voor het indexeren van tarieven:

  • Roosters van medewerkers kopiëren met nieuwe kostprijzen, verkooptarieven en productiviteitstargets

  • Urensoorten indexeren

  • Medewerker uurtarieven op projecten indexeren

  • Kostensoorten indexeren

  • Vaste prijzen en abonnementen indexeren

Ga naar Instellingen ⟩ Projecten ⟩ Indexeren voor meer informatie, of lees het uitgebreide supportartikel.

Let op: er zijn dus meerdere manieren om je tarieven te indexeren. Afhankelijk van jouw inrichting, kies je de juiste indexeerfunctie.


Tip 2: controleer je projecten & diensten

In december loopt je boekjaar ten einde. Controleer je lopende projecten en diensten om te zien of je alle resultaten mee hebt genomen voor 2021.

  • Moeten er nog kosten worden geregistreerd?

  • Moeten bepaalde diensten nog gefactureerd worden zodat je deze mee kan nemen in het boekjaar 2021?

  • Zijn er projecten of diensten die nog moeten worden afgesloten?

  • Controleer de projectnummering (Instellingen > Algemeen > Bedrijfsprofiel > Projectnummering). Staat deze nog goed voor het nieuwe jaar of wil je deze aanpassen?


Tip 3: een nieuw boekjaar aanmaken in je boekhoudpakket

In januari krijgen we veel vragen over het boekjaar. Het nieuwe boekjaar wordt niet automatisch aangemaakt, wat betekent dat je de facturen niet naar de boekhouding kan sturen. Zorg er dus tijdig voor dat je in je boekhoudpakket het nieuwe boekjaar alvast aanmaakt. Op die manier loopt de boekhoudkoppeling direct soepel vanaf 1 januari.


Tip 4: stel je factuurnummering tijdig in

Sommige bedrijven kiezen ervoor om hun factuurnummers automatisch door te laten lopen, anderen willen ieder jaar starten met een nieuwe nummering. Controleer de teller van je factuurnummer via Instellingen ⟩ Algemeen ⟩ Bedrijfsprofiel ⟩ Factuur.

Heb je bij voorloop ‘geen’ geselecteerd, dan worden je factuurnummers per 1 januari niet vanzelf voorzien van 2022 en moet je dit handmatig aanpassen. Gebruik je als voorloop 'Jaar' dan zal deze wel vanaf 1 januari het jaartal 2022 opnemen in het factuurnummer.


Tip 5: verlofrecht toekennen

Het nieuwe jaar betekent ook dat je opnieuw verlof kan toekennen aan je medewerkers. In Simplicate ken je dit collectief toe via HRM > Medewerkers in dienst > Medewerkers selecteren > Acties > Collectief verlof toekennen.

Op basis van het rooster van medewerkers wordt een voorstel gedaan voor het nieuwe verlofrecht en kun je deze altijd nog naar wens aanpassen.

In dit artikel vind je daar meer informatie over. Of bekijk onderstaande video:


Tip 6: boek de feestdagen collectief als verlof voor iedereen

Registreer alvast de dagen waarop je als kantoor gesloten bent. Dit kan collectief, zodat de tijdregistratie voor iedereen vast ingevuld.

Met dit stappenplan lees je hoe je dit kunt doen.

Met deze tips ben jij goed voorbereid op 2022. Wij wensen je alvast hele fijne feestdagen en een fantastisch nieuw jaar!

Heb je het antwoord gevonden?