Alle collecties
Best practices
Accountancy
Stappenplan jaarovergang accountancy
Stappenplan jaarovergang accountancy

Bekijk de stappen die nodig zijn om de projecten klaar te maken voor het nieuwe jaar.

Jorrit Vermeulen avatar
Geschreven door Jorrit Vermeulen
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Dit artikel is gebaseerd op de geadviseerde inrichting zoals beschreven in het artikel Aanbevolen projectinrichting accountancy.

Jaarovergang

Projecten voor het nieuwe jaar kunnen collectief aangemaakt en gebaseerd worden op de projecten van het huidige jaar. Bepaal vooraf je selectie welke projecten je wilt kopiëren. Er zijn ongetwijfeld projecten die vanwege vertrek niet meegenomen dienen te worden naar volgend jaar.

Je kunt meerdere projecten tegelijkertijd kopiëren. Maak een selectie en kies via Acties voor Kopiëren.

TIP: test de kopieeractie eerst met een kleine selectie om het resultaat te controleren.

Geef eerst aan wat er met de bestaande selectie van projecten dient te gebeuren. Hieronder een korte toelichting per keuzemogelijkheid:

Kies vervolgens wat je met de geselecteerde projecten wilt. Onder de afbeelding een toelichting per mogelijkheid.

Onderdeel: Geselecteerde projecten

  • Geselecteerde projecten sluiten betekent: de geselecteerde projecten worden gesloten en zijn NIET meer te gebruiken. Dit is vaak niet gewenst, omdat hier nog uren op geschreven dienen te worden.

  • Einddatum diensten: wordt meestal alleen gevuld wanneer een abonnement moet stoppen. In alle andere gevallen is het vaak het handigst om in januari (als alle werkzaamheden van vorig jaar gereed zijn) de projecten in één keer te sluiten.

Wanneer slechts één project geselecteerd is heb je de keuze om een afwijkende relatie te kiezen. Zijn er meerdere projecten geselecteerd, dan worden projecten altijd op dezelfde relatie gekopiëerd.

Onderdeel: Nieuw project

  • Project voor andere relatie: kies Ja, als het een project is voor een nieuwe relatie dan dat er op het huidige project staat. (alleen beschikbaar bij het kopiëren van één project)

  • Naam project overnemen: kies Nee, om een nieuwe omschrijving mee te geven en het nieuwe jaar aan de projectnaam toe te voegen.

  • Gesloten diensten kopiëren: kies Nee, zodat inactieve diensten niet worden meegenomen naar volgend jaar.

  • Begindatum project: kies 01-01-nieuwe jaar.

  • Begindatum diensten: kies 01-01-nieuwe jaar om de diensten vanaf die datum te laten starten en urenregistratie mogelijk te maken.

Kies Kopiëren om de kopieeractie uit te voeren.

Alle actieve diensten, inclusief budgetten, prijsafspraken en factuurmethode worden 1:1 gekopieerd.

Vervolgstappen na het kopiëren

Diensten indexeren

Wanneer je een indexatie wilt doorvoeren op de vaste prijzen en abonnementen kun je via de eigenschappen van de standaard dienst de diensten indexeren. Voor meer info, bekijk onderstaande video of het artikel over het indexeren van diensten.

Termijnen aanmaken

Wanneer je gebruikmaakt van vaste prijzen in termijnen, wordt de instelling dat je een dienst wil factureren in termijnen mee gekopieerd. Let op: het termijnplan moet daarna nog wel worden aangemaakt op het nieuwe project!

Bekijk het artikel Uitleg over termijnfacturatie waarin de stappen beschreven zijn.

Nieuw uurtarief

Vaak vindt jaarlijks een indexatie plaats van het uurtarief. Binnen Simplicate kan het verkooptarief bepaald worden door de medewerker die de werkzaamheden uitvoert, of door de urensoort die gekozen is bij de urenregistratie. De meeste kantoren maken gebruik van uurtarief per medewerker.

Indexeren van medewerker uurtarief

Wanneer het tarief wordt bepaald op basis van de medewerker, wordt het verkooptarief wat is ingesteld op het rooster van de medewerker gebruikt.

Wil je een indexatie toepassen op dit tarief? Maak dan per medewerker een nieuw rooster aan met ingangsdatum 1-1-[nieuwe jaar]. Deze actie kan ook collectief uitgevoerd worden. Zorg ervoor dat het aantal uur weer correct gevuld wordt conform contract en stel het juiste verkooptarief in, zodat dit tarief automatisch vanaf 1-1 actief wordt. Bij het aanmaken van het nieuwe rooster zal het huidige rooster automatisch de einddatum van 31-12 ingesteld krijgen.

Voorbeeld: je boekt op 2 januari nog uren van 30 december, dan zal het 'oude' tarief worden gebruikt. Boek je uren op 2 januari, dan zal het nieuwe tarief worden gebruikt.

Heb je per project afwijkende tarieven ingesteld op medewerkers, dan dien je deze tarieven te indexeren.

Zie: artikel tarieven indexeren, of onderstaande video vanaf 1:38 min.

We wensen je een heel mooi nieuw jaar toe met mooie opdrachten!

Advies nodig?

Wil je ondersteuning en advies hoe voor jouw kantoor de jaarovergang het beste uitgevoerd moet worden? Neem dan zeker contact op met een van onze business consultants voor advies op maat: [email protected] of bel: 088-5200 500.

Was dit een antwoord op uw vraag?