Onderzoek jouw data in Simplicate aan de hand van overzichtelijke en direct bruikbare KPI’s. Hiermee ondersteun je jouw onderbuikgevoel met data en maak je strategische keuzes met vertrouwen.

In dit artikel leggen we uit welke rapportage thema's er zijn en waarvoor je ze gebruikt.

 • Declarabele uren

 • Gefactureerd

 • Onderhanden werk

 • Bruto marge

 • Uren

N.B. De bovenstaande thema’s zijn op dit moment beschikbaar. Zodra nieuwe rapportages beschikbaar zijn in jouw bibliotheek, vullen we dit artikel aan.

Wil je weten hoe je het beste werkt met de Simplicate BI module, lees dan hier meer:

Declarabele uren

Declarabele uren zijn uren die (na correcties en afboekingen) als facturabel toegerekend worden aan de klant. Hiermee meet je in hoeverre de gewerkte uren daadwerkelijk zorgen voor omzet. Het maakt hierbij niet uit de of de uren zijn geschreven op een dienst met vaste prijs, nacalculatie of abonnement.

Welke vragen beantwoordt de rapportage?

 • Zie je de inspanningen van jouw medewerkers terug in het bedrijfsresultaat

 • Welke diensten geven de hoogste verkoopwaarde van geschreven uren?

 • Welke medewerkers en teams zorgen voor de meeste omzet in jouw bedrijf?

 • Welke klanten en projecten zorgen voor de hoogste omzet?

De trendlijnen helpen je om te zien hoe de declarabiliteit zich in de loop der tijd ontwikkelt. Een dalende lijn nodigt je uit tot onderzoek, een stijgende lijn laat groeipotentie zien.

Gefactureerd

De rapportage toont de omzet van alle factureren die diensten bevatten. Kortom: de gefactureerde omzet.

Let op: de rapportage toont geen factureren die je via de API hebt aangemaakt, maar uitsluitend de factureren die je via Simplicate hebt verzonden.

Welke vragen beantwoordt de rapportage?

 • Welke diensten zorgen voor de meeste omzet?

 • Levert jouw core business daadwerkelijk de meeste omzet op?

 • Nemen grote klanten andere diensten af dan kleine klanten?

 • Welke branches zorgen voor de meeste omzet en waar liggen kansen?

 • Wat is de trendlijn van de verschillende diensten en branches?

Bij alle rapportages is het mogelijk om grote uitschieters uit te filteren, zodat je geen vertekend beeld krijgt door een of twee topklanten.

Onderhanden werk

De rapportage Onderhanden werk toont het verschil tussen het gewerkte aantal uren en het gefactureerde aantal uren. Een positieve waarde geeft aan dat je nog uren hebt die niet gefactureerd zijn, bijvoorbeeld omdat medewerkers nog werken aan het project. Een negatieve waarde betekent dat je vooruit hebt gefactureerd (bijvoorbeeld een voorschot of abonnement) en dat deze uren nog gewerkt moeten worden. Idealiter ligt het onderhanden werk zo dicht mogelijk bij nul.

Welke vragen beantwoordt de rapportage?

 • Wat heb je aan werk geleverd en wat heb je gefactureerd?

 • Hoeveel bestede uren en kosten mag je nog factureren?

 • Is de huidige omzet resultaat of bestaat dit uit voorschotten?

Hoe houd je je onderhanden werk zo dicht mogelijk bij nul?

 • Factureer zo snel mogelijk

 • Zorg dat je medewerkers voldoende declarabel zijn

Bruto marge

De bruto marge geeft inzicht in het verschil tussen de verkoopwaarde en inkoopwaarde van je uren en kosten. Kortom: was een project resultaat gevend of niet?

Welke vragen beantwoordt de rapportage?

 • Wanneer je de kostprijs van de medewerkers afzet tegen de declarabele uren, zorgt de medewerker dan voor een positief resultaat?

 • Zet je de juiste mensen in op een project, of doet een senior te vaak junior-klusjes?

 • Welke projectleiders zijn verantwoordelijk voor resultaat gevende projecten?

 • Wat is het resultaat op afgeronde projecten?

 • Vraag je de juiste prijs voor je diensten?

Uren

Deze rapportage laat zien of medewerkers alle uren hebben geschreven en waar deze tijd heen gaat. Ook krijg je meer inzicht in het verloop van het verzuim in de organisatie. Deze rapportages zijn alleen volledig en relevant wanneer jouw medewerkers sluitend uren schrijven. Dat wil zeggen: alle uren volgens het rooster.

Welke vragen beantwoordt de rapportage?

 • In hoeverre hebben medewerkers en teams hun roosteruren verantwoord?

 • Zijn alle uren (en dus ook alle verwachte omzet) geregistreerd in de software?

 • Waar worden de uren aan besteed?

 • Hoeveel uren schrijf je direct en indirect?

 • Wat is het percentage verlof en verzuim ten opzichte van de gewerkte uren?

 • Als je minder declarabel bent dan verwacht, komt dat dan door verlof van medewerkers?

Vragen over rapportages

Dit zijn de mogelijkheden van de rapportages die op dit moment beschikbaar zijn. Het is wel mogelijk om rapportages te filteren, maar het is niet mogelijk om eigen rapportages samen te stellen. In de toekomst zullen we meer mogelijkheden toevoegen om meer inzicht te krijgen in jouw organisatie. Heb je intussen vragen, neem dan contact op via support@simplicate.nl

Heeft u het antwoord gevonden?